Znieczulenie miejscowe traktujemy jako nieodłączną część większości zabiegów i nie pobieramy opłat za jego wykonanie.

Akceptujemy płatności wszystkimi typami kart płatniczych. Przy wpłacie za usługę możesz pobrać gotówkę do 200 PLN w systemie Cash-Back.

Diagnostyka
Przegląd 50
Porada, wypisanie recepty 50
Konsultacja specjalistyczna 100
Zdjęcie RTG cyfrowe punktowe 30
Zdjęcie RTG cyfrowe panoramiczne 80
Leczenie estetyczne
Wybielanie nakładkowe – obydwa łuki 700
Wybielanie w gabinecie obydwa łuki 1200
Wybielanie zęba martwego 200
Licówka porcelanowa 1800
Biżuteria nazębna 200
Protetyka
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej 900
Korona pełnoceramiczna 1800
Inlay/onlay porcelanowy 1800
Korona tymczasowa wykonana w gabinecie 50
Korona tymczasowa wykonana w laboratorium 250
Proteza akrylowa częściowa lub całkowita 900
Proteza szkieletowa 1500
Proteza teleskopowa 2000
Korona teleskopowa 1500
Proteza szkieletowa na zasuwach 2500
Naprawa protezy 150-300
Podścielenie protezy 300
Profilaktyka
Piaskowanie osadów (obydwa łuki) 100
Usunięcie kamienia + piaskowanie osadów 200-250
Instruktaż higieny z higienistką stomatologiczną 50
Fluoryzacja 1 łuku zębów 50
Lakowanie jednego zęba 100
Leczenie dzieci
Wizyta adaptacyjna - 30 minut 50
Wypełnienie w zębie mlecznym 50
Leczenie kanałowe zęba mlecznego 90
Usunięcie zęba mlecznego 50-100
Leczenie Zachowawcze
Znieczulenie 0
Opatrunek 30
Leczenie próchnicy jednego zęba 150-250
Odbudowa przy leczeniu kanałowym 200-300
Odbudowa przy leczeniu kanałowym z włóknem szklanym 250-300
Licówka kompozytowa 250
Leczenie Kanałowe = Endodontyczne
1 kanał 200
każdy dodatkowy kanał 150
Zamknięcie perforacji MTA 150
Usunięcie ciała obcego, narzędzia 150
Chirurgia
Usunięcie zęba proste 100
Usunięcie zęba skomplikowane 150
Usunięcie zęba mądrości 350
Nacięcie ropnia 120
Resekcja wierzchołka korzenia 350
Wydłużenie chirurgiczne korony 200
Wyłuszczenie torbieli 750
Hemisekcja 200
Implantologia
Implant zęba 2500
Korona na implancie 1500
2 implanty i proteza ruchoma na zatrzaskach cena ustalana indywidualnie
4 implanty + proteza ruchoma na teleskopach cena ustalana indywidualnie
4 implanty + proteza ruchoma na belce cena ustalana indywidualnie
6 implantów + most w żuchwie cena ustalana indywidualnie
8 implantów + most w szczęce cena ustalana indywidualnie
Podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift) cena ustalana indywidualnie
Odbudowa kości (GBR) przy implantacji cena ustalana indywidualnie
Przeszczep bloku kostnego cena ustalana indywidualnie

Ostateczny koszt leczenia może zostać określony po konsultacji z lekarzem.

Na wizyty dłuższe niż 60 minut pobieramy zadatek w wysokości 100pln.

Szanujemy Państwa czas. Dla Państwa wygody potwierdzamy obecność na wizycie telefonicznie lub za pomocą sms.
Prosimy o informowanie o nieobecności na wizycie nawet kilka godzin przed wizytą. Rozumiemy również sytuacje losowe i każda z takich sytuacji będzie rozpatrywana indywidualnie, lecz notoryczne opuszczanie potwierdzonych w przeddzień wizyt bez informacji będzie skutkowało naliczeniem opłaty 100pln do uregulowania przed kolejną wizytą.

Z poważaniem Leszek Owsiński

W zakresie implantologii współpracujemy z dr Tomaszem Cegielskim z www.implantologia.szczecin.pl.